Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 12.03.2020 r.