Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Kamionka za rok 2019