Klub Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego - interpelacja w sprawie rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Mikołowie uwzględniającej potrzeby mieszkańców w różnym wieku