Protokół z zebrania mieszkańców dzielnicy Kamionka z dnia 12.02.2020 r.