Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 12.02.2020 r.