Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 9.01.2020 r.