Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 12.12.2019 r.