Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 14.11.2019 r.