Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 10.10.2019 r.