Ogłoszenie o zebraniu Rady Sołeckiej Sołectwa Bujaków w dniu 26.02.2020