Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 12.02.2020