Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - interpelacja dotycząca zasadności utworzenia Centrum Usług Społecznych