Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 9.01.2020