Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 12.12.2019