Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 14.11.2019