Protokół nr 5/2019 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 11.10.2019 r.