KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 14.10.2019 r., GODZ. 16:00 - posiedzenie rozpocznie wizytacja Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowo-Specjalistycznej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38. Następnie obrady będą kontynuowane w Urzędzie Miasta, pokój nr 11.

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 15.10.2019 r., GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 15.10.2019 r., GODZ. 16:30 - temat wiodący - gospodarka mieszkaniowa

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 16.10.2019 r., GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 16.10.2019 r., GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 17.10.2019 r., GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 9 SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - 21.10.2019 r., GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 21.10.2019 r., GODZ. 16:00