Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 13.09.2019 r.