Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 23.05.2019 r.