Protokół nr 2/2019 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 31.03.2019 r.