POSTANOWIENIE NR 429/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 11 września 2019 r. w sprawie organizacji szkoleń komisji wyborczych w związku z wyborami  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.