Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 270/229/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę