Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 22.07.2019 r.