Protokół z zebrania mieszkańców dzielnicy Kamionka z dnia 17.07.2019 r.