Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 7.06.2019 r.