Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 13.06.2019 r.