Petycja w sprawie powstrzymania wycinki drzew na ul. Rybnickiej