Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 249/208/19 w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie