Petycja w sprawie wstrzymania inwestycji prowadzonych przez Schneider Electric Transformers Poland sp. z o.o. przy ul. Żwirki i Wigury 52 w Mikołowie