Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 222/181/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2019 rok