Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 219/178/19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracy komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego