Uchwała nr XXXVII/924/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego