Postanowienie nr 134/2019 Komisarza Wyboerczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 maja 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.