OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA z dnia 24 kwietnia 2019 roku