Postanowienie nr 124/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Mikołów

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych została usunięta ze względu na osiągnięcie celu przetwarzania (postanowienie Komisarza Wyborczego o rozwiązaniu komisji wyborczych) oraz zasadę ograniczonego przechowywania wynikającą z art. 5 ust 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).