KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 13.05.2019, GODZ. 16:00 - posiedzenie rozpocznie wizytacja Dziennego Domu Pomocy. Następnie obrady będą kontynuowane w Biurze Rady Miejskiej, Urząd Miasta, pok. 11; (temat wiodący - pomoc społeczna)

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 14.05.2019, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 14.05.2019, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 15.05.2019, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 15.05.2019, GODZ. 17:00 (temat wiodący - działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego)

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 16.05.2019, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 20.05.2019, GODZ. 16:00