Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 140/99/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja