Postanowienie Nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Mikołów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.