Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniowy z dnia 07.03.2019 r.