KOMISJA RM NR 9 SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - 4.04.2019, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 8.04.2019, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 9.04.2019, GODZ. 14:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 9.04.2019, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 9.04.2019, GODZ. 17:00 (posiedzenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Mikołowskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 18)

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 10.04.2019, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 10.04.2019, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 11.04.2019, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 15.04.2019, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 17.04.2019, GODZ. 17:00