Radny Andrzej Sukiennik, radny Krzysztof Żur - interpelacja w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji prędkości pojazdów na DK 44