Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 46/5/19 w sprawie sposobu podpisywania niektórych decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego