PN-1/E/2019 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Postępowanie zostało zamieszczone na platformie  https://portal.smartpzp.pl/mikolow