Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 20/18 w sprawie zmiany statusu oficyn budynku komunalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 i włączenia ich do zasobu budynków socjalnych