Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 23/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów