Radna Aneta Esnekier - zapytanie w sprawie informacji o polowaniach zbiorowych złożone na sesji RM w dniu 18.12.2018