Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.