Skład Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji:

 • Bies Mateusz - Przewodniczący Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
 • Chmielorz Ewa - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
 • Chrapek - Budacz Anna - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
 • Esnekier Aneta - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
 • Ryguła Łukasz - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
 • Sworzeń Jarosław - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
 • Syryjczyk - Słomska Katarzyna - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
 • Wróblewski Lech - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (od dnia 27.09.2022 r.),
 • Żur Krzysztof - członek Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji.

Przedmiot działania Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

 • opiniowania wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami na rzecz kultury, sportu, informacji i promocji,
 • promowania rozwoju kultury, sportu i rekreacji,
 • opiniowania spraw związanych z działalnością informacyjną miasta,
 • planowania działalności promocyjnej miasta ukierunkowanej na jego szeroki rozwój.

Uchwała nr LX/592/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji