Skład Komisji Nr 6 ds. Społecznych:

  • Kukla Ewelina - Przewodnicząca Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Chrapek - Budacz Anna - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Esnekier Aneta - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Głośna Katarzyna - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych
  • Hajduk - Bies Stanisława- członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Ostafin Grażyna - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Syryjczyk - Słomska Katarzyna - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych .

 

Przedmiot działania Komisji Nr 6 ds. Społecznych w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

  • opiniowania spraw w zakresie oświaty i wychowania, zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia,
  • zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.