Skład Komisji Nr 6 ds. Społecznych:

  • Ostafin Grażyna  - Przewodnicząca Komisji Nr 6 ds. Społecznych (od dnia 27.09.2022 r.),
  • Chrapek - Budacz Anna - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Esnekier Aneta - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Głośna Katarzyna - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych
  • Hajduk - Bies Stanisława- członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
  • Syryjczyk - Słomska Katarzyna - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych
  • Wróblewski Lech - członek Komisji Nr 6 ds. Społecznych (od dnia 27.09.2022 r).

Przedmiot działania Komisji Nr 6 ds. Społecznych w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

  • opiniowania spraw w zakresie oświaty i wychowania, zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia,
  • zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.

Radna Ewelina Kukla do dnia 31.08.2022 r. była Przewodniczącą Komisji Nr 6 ds. Społecznych.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 5.09.2022 r. nr 4/2022 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej Mikołowa
Uchwała nr LX/588/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych