Ogłoszenie dotyczące naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2019 r.